اخبار پارک

ارتقاء هفت هسته و واحد فناور از دوره رشد مقدماتی در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان

دکترآیدانی مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان از ارتقاء هفت هسته و واحد فناور از دوره رشد مقدماتیبه دوره رشد در مرکز رشد جامع پارک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری گلستان، در حاشیه  جلسه شورای مرکز رشد جامع پارک، آیدانی مدیر مرکز رشد جامع پارک از ارتقاء هفت هسته و واحد فناور با عناوین هسته دهگردی گشت گلستان، شرکت کاوشگران مزرعه پارس، هسته پشتیبان پردازش آسمان، شرکت دانه بلند پهلوان نسق شما، شرکت پایش تجهیز آراد، شرکت شاهراه توسعه، شرکت پرتو طلایی گلستان به دوره رشددر مرکز رشد خبر داد.

مشاور جوان پارک علم و فناوری گلستان همچنین  اظهار داشت: در این جلسه با پرداخت تسهیلات به چهار هسته و واحد فناور در جهت کمک به نمونه سازی و توسعه محصولات و تجاری سازی آنها موافقت بعمل آمد.

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران