اخبار پارک

بازدید مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان از شرکت پرورش زالو در محمد آباد گرگان

مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری گلستان از شرکت پرورش زالو بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری گلستان، دکتر آیدانی ضمن بازدید از شرکت تولید کننده زالو و فرآورده های آن، از نزدیک با فرآیند تولید و پرورش زالو در شرکت فوق آشنا شدند و خواستار تسریع در حرکت علمی این مجموعه و تولید فرآورده های داری ارزش افزوده ز زالو شدند.

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران