اخبار پارک

سمینار تامین ارزان شرکت ها از طریق بازار سرمایه در جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

در سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در روزهای 7 و 8 اردیبهشت در اصهان برای اولین بار و با همکاری فرابورس ایران، در حوزه تامین مالی ارزان شرکت ها از طریق بازار سرمایه، فرهنگ سازی و ارائه راهکار برگزار خواهد شد. در همین راستا 3 برنامه ای که در قالب جشنواره در خصوص تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط تنظیم شده است که به شرح ذیل می باشد.

 

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران