اخبار پارک

برگزاری نشست مسئولین پارک با رییس کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

در پی بوجود آمدن مشکلاتی برای برخی از شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری گلستان، دکتر حسام رئیس  و دکتر آیدانی معاون پارک جلسه ای با دکتر صاحبکار رئیس امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با حضور برخی از موسسات و شرکت های عضو پارک علم و فناوری گلستان در محل معاونت علمی و فناوری برگزار کردند.

در این جلسه مسایل مختلف و مشکلات موجود در امور شرکت ها مطرح گردید و ایشان قول دادند تا موارد را پیگیری و در جهت رفع آن اقدام نمایند.

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران