اخبار پارک

برگزاری اولین جلسه شورا و جذب و پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان گلستان در سال 96

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری گلستان روز گذشته اولین جلسه شورا و جذب و پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور شرق استان گلستان در سال 96 در ساختمان مرکز رشد گنبد برگزار شد. در ابتدای این جلسه، دکتر عمرانی، مدیر مرکز رشد شرق استان گلستان گزارشی از کارهای صورت گرفته به اعضای شورای مرکز رشد ارائه نمودند. در ادامه ی جلسه، صاحبان طرح هایی که توانسته بودند مرحله اول داوری را با موفقیت بگذرانند و نظر مثبت داور تخصصی را کسب کنند به تشریح طرح خود پرداختند. سپس، اعضای شورا و همچنین داور تخصصی پس از بحث و بررسی و طرح سوالاتی اقدام به امتیازدهی به طرح ها نمودند. در این جلسه، چهار طرح مطرح گردید که تمامی موارد موفق به کسب امتیاز لازم برای پذیرش در این مرکز شدند.

طرح های پذیرش شده عبارتند از:

1. بازسازی سوزن های پمپ دیزل، آقای مهدی قدیری

2. تولید محصولات تولید مثلی اسب، گوسفند و گاو، آقای دکتر فرید مسلمی پور

3. دستگاه جدا کننده ضایعات PVC پرک پت، آقای مهندس عبدالحی عطایی

4. تولید و تکثیر گندم رقم قابوس، آقای دکتر حسن قوجق

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران