اخبار پارک

جلسه مدیر مرکز رشد شرق استان گلستان با مدیران پژوهش سراهای شرق استان گلستان

جلسه مدیر مرکز رشد شرق استان گلستان با مدیران پژوهش سراهای شرق استان گلستان برگزار گردید‌.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری گلستان، دکتر عمرانی مدیر مرکز رشد شرق استان گلستان هدف از این جلسه را آشنایی مدیران پژوهش سراهای شرق استان گلستان با ظرفیت های مرکز رشد شرق گلستان و همچنین اطلاع از فعالیت ها و قابلیت های پژوهش سراهای شرق استان عنوان کرد. در این جلسه مقرر گردید مدیران این پژوهش سراها طرح های خوبی که دارای خلاقیت و نوآوری بوده و امکان تجاری سازی دارند را پس از داوری اولیه جهت حمایت به مرکز معرفی نمایند. همچنین مقرر گردید مدیران محترم پژوهش سراها نشست هایی را با حضور دکتر عمرانی برای مدیران مدارس و دانش آموزان علاقه مند هریک از شهرستان ها برنامه ریزی نمایند.

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران