اخبار پارک

بازديد اعضاي هيات نظارت و ارزيابي مراكز علمي، پژوهشي استان از پارك علم و فناوري گلستان

صبح امروز اعضاي هيات نظارت و ارزيابي مراكز علمي، فناوري و پژوهشي استان با حضور در پارك علم و فناوري گلستان ضمن ديدار با دكتر حسام، از شركت‌هاي مستقر در اين پارك بازديد كردند.

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران