متن کامل خبر

کارگاه آموزشی"مدیریت تغییر(مدیریت تحول)"

مکان برگزاری :    |   مدرس کارگاه :    |    هزینه : 600,000 ریال    
شروع کارگاه : 1395/10/30   |   پایان کارگاه : 1395/10/30   

شرکت بهبود پژوهان سبز درروز پنج شنبه مورخ  95/10/30  کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت تغییر(مدیریت تحول) برگزار می نماید.

 

 

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران