متن کامل خبر

نمایشگاه تجاری ایران_ تونس

با عنایت به توسعه روابط اقتصادی_ بازرگانی با قاره آفریقا و با توجه به اینکه تونس جزء کشورهای اولویت اول بازار هدف جمهوری اسلامی ایران می باشد و از طرفی بازارهای کشورهای آفریقایی بازاری بکر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان شرکت های ایرانی محسوب می شود، لذا نمایشگاه محصولات ایرانی در تونس به منظور ورود به این بازار و دسترسی به کشورهای منطقه برگزار می شود.

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران