متن کامل خبر

دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای

شرکتهای محترم عضو مستقر در پارک علم و فناوری گلستان و مراکز رشد وابسته: با سلام

شرکت نوژن راد به همراه شرکت نمایشگاه مدیران بین الملل ماهکوه بر اساس مجوز برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات فنی مهندسی و مشاوره ایران صادره از سازمان توسعه تجارت را در تاریخ 5 الی 7 اسفند ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برگزار می کند.

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران