واحد های خدماتی

تعداد شرکت ها: 3
موسسه پیشرو حقوق پارس هیرکان
ایده محوری ارائه انواع خدمات حقوقی و مالکیت فکری
زمینه فعالیت خدمات پیشتیبانی
محصولات ارائه انواع خدمات حقوقی، مالکیت فکری و ثبت حقوقی
آدرس پارک علم و فناوری گلستان
تلفن تماس 09128849636
کیفیت سازان سبز
ایده محوری ارائه خدمات تجاری سازی فناوری
زمینه فعالیت خدمات پشتیبانی
محصولات ارائه خدمات تجاری سازی فناوری
آدرس گرگان، خیابان ملاقاتی5، جنب دانشگاه علمی و کاربردی استان، ساختمان فراز
تلفن تماس 01732252209
دانشوران توسعه گلستان
ایده محوری ارائه خدمات تجاری سازی
زمینه فعالیت خدمات پشتیبانی
محصولات ارائه خدمات تجاری سازی
آدرس پارک علم و فناوری گلستان
تلفن تماس 09112743429

سایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران