پیام ریاست پارک گلستان

پیام ریاست پارک علم و فناوری است

پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد، بخشی از زیرساخت های نوآوری هر کشور و موتورهای محرک در استراتژی توسعه دانایی محور هستند. پارکهای علم و فناوری کارکردهایی چون انتقال و انتشار فناوری، کمک به تجاری سازی محصولات فناورپایه و سازمان دهی و سرعت بخشی روند توسعه دارند و عامل تجدید حیات اقتصاد محلی و رشد اقتصادی با محوریت دانش هستند. در سند چشم انداز برای پیشرفت ایران اسلامی، بر دو الزام "ظرفیت سازی و پژوهش" و "دستیابی به فناوری قدرت زا" بر مبنای "قدرت دانش بنیان" تاکید شده است.

شرکت های دانش بنیان کلیدی ترین رکن پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد هستند. این شرکتها می توانند کشور را به سوی اقتصادی دانش بنیان، رقابتی و پایدار پیش ببرند که در راستای چشم انداز توسعه کشور، رشدی سریع تر را تجربه کند.

استان گلستان با توجه به منابع انسانی خلاق و مبتکر، مراکز آموزشی و پژوهشی، موقعیت جغرافیایی ویژه، تنوع آب و هوایی، نزدیک بودن به مرز و همسایگی با کشور ترکمنستان، دارا بودن سایر منابع طبیعی از جمله کوه، جنگل، دریا و غیره، از پتانسیل خوبی از نظر فعالیت های مبتنی بر دانش و اقتصادی پویا برخوردار است، که پارک علم فناوری گلستان با نگاه به ظرفیت های موجود در استان، بر اساس برنامه ای راهبردی بر پایه دانایی و فناوری، درصدد است الگویی مناسب و تجربه ای جدید از اقتصاد دانش محور را در حوزه محلی، با رویکردی ملی، منطقه ای و بین المللی ایجاد نماید. برای نیل به این هدف، پارک علم و فناوری گلستان نیاز به همراهی همه دستگاه های اجرایی استان، نهادهای آموزشی و تحقیقاتی، صنعت و یاری صاحبان ایده، فناوران، مبتکران و دانشگاهیان دارد.

آینده را نمی توان انتخاب کرد. آینده را باید هم اکنون با تصمیم های امروزمان بسازیم.

           موسی حسام


رییس پارک علم و فناوری گلستان

سایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران