روابط عمومی و امور بین الملل پارک گلستان

روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری استان گلستان

روابط عمومي و امور بين الملل پارک علم و فناوري استان گلستان داراي وظايف مختلف و متنوعي از جمله موراد ذیل می باشد.

سایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران