}}
پژوهشکده امنیت غذایی

مدیر عامل :

یحیی مقصودلو

ایده محوری:

تولید فیبر رژیمی از نشاسته

فعالیت ها:

صنايع غذايي

محصولات:

تولید فیبر رژیمی از نشاسته

}}
فناور خویی

مدیر عامل :

خویی

ایده محوری:

ساخت شیرهای کنترل اتوماتیک با حجم کوچک و نصب آسان با قابلیت اندازه‌گیری دبی خروجی

فعالیت ها:

مكانيك

محصولات:

ساخت شیرهای کنترل اتوماتیک با حجم کوچک و نصب آسان با قابلیت اندازه‌گیری دبی خروجی

}}
غائبی

مدیر عامل :

بهمن غائبی

ایده محوری:

طراحی و ساخت موتور 4 زمانه

فعالیت ها:

مكانيك

محصولات:

طراحی و ساخت موتور 4 زمانه

}}
دیوار مهربانی

مدیر عامل :

محمد کیان

ایده محوری:

سایت و APP دیوار مهربانی

فعالیت ها:

IT

محصولات:

سایت و APP دیوار مهربانی

}}
فرهیختگان توریسم

مدیر عامل :

قاسم جلالی

ایده محوری:

گردشگری در فضای مجازی

فعالیت ها:

گردشگری

محصولات:

گردشگری در فضای مجازی

}}
داده پرداز شبکه گستر ورکان

مدیر عامل :

محمد طاشی

ایده محوری:

سامانه متمرکز هوشمند بازاریابی (سهبا)

فعالیت ها:

IT

محصولات:

سامانه متمرکز هوشمند بازاریابی (سهبا)