}}
آریان هزاره هیرکان

مدیر عامل :

پدرام افضلی

زمینه فعالیت:

شیمی

ایده محوری/محصول:

تولید نسل جدید باتری دریایی

}}
ارتباطات هوشمند ونداد

مدیر عامل :

شعیب سینه سپهر

زمینه فعالیت:

IT

ایده محوری/محصول:

نرم افزار جامع جنگلداری

}}
جوش کاوش هیرکان

مدیر عامل :

احسان احمدی

زمینه فعالیت:

الکترونیک

ایده محوری/محصول:

ساخت سیم جوشهای ترکیبی نانو کامپوزیتی آلومینیوم /نانو لوله کربنی با پودر ابداعی

}}
کسب و کار گلستان

مدیر عامل :

مهدی نقوی

زمینه فعالیت:

ساير

ایده محوری/محصول:

مشاوره،صادرات و واردات،تجاری سازی محصولات پارک و مرکز رشد

}}
دایره دانش سبز فردا

مدیر عامل :

محمد رضا شاهینی

زمینه فعالیت:

مکانیک

ایده محوری/محصول:

سامانه مه پاش ضد سرقت