}}
هسته میرشاهی

مدیر عامل :

محمدجواد میرشاهی

ایده محوری:

فعالیت ها:

محصولات:

دستگاه کنترل کننده سیستم تعلیق بادی اتومبیل

}}
تولید بنیان فرارویش هیرکان

مدیر عامل :

رضا سعیدی

ایده محوری:

اهلی سازی تولید و ازدیاد تجاری گونه‌های جنگلی هیرکانی بر پایه تکثیر جنسی و غیرجنسی با هدف پایه‌گذاری و تاسیس بانک ژنی این گونه‌ها

فعالیت ها:

بومی سازی تولید و ازدیاد تجاری گلهای پیازی با استفاده از تکنولوژی کشت بافت

محصولات:

بومی سازی تولید و ازدیاد تجاری گلهای پیازی با استفاده از تکنولوژی کشت بافت

}}
آتین ابر آریا

مدیر عامل :

مهدی اسکندری زاده

ایده محوری:

فعالیت ها:

تشکهای بیمارستانی، کفی و پشتی ولیچر، بالشت طبی خاص

محصولات:

تشکهای بیمارستانی، کفی و پشتی ولیچر، بالشت طبی خاص

}}
هسته سیدکلاته

مدیر عامل :

پیام سیدکلاته

ایده محوری:

فعالیت ها:

گجت ویدئو لارنگوسکوپ پرتابل

محصولات:

گجت ویدئو لارنگوسکوپ پرتابل

}}
پارس فناور مجید آسیا

مدیر عامل :

مجید نوروزی

ایده محوری:

فعالیت ها:

تبدیل خودروهای بنزینی به الکتریکی

محصولات:

تبدیل خودروهای بنزینی به الکتریکی

}}
نوین ندای قابوس

مدیر عامل :

محمدرضا دوجی

ایده محوری:

فعالیت ها:

تولید لامپ‌های ال ایی دی اپتومتریست

محصولات:

تولید لامپ‌های ال ایی دی اپتومتریست