0 0 تاریخ انتشار : 25 دی 1397

امور بازاریابی

در راستای کمک به ایجاد ارتباط میان واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری گلستان با صنایع و سازمان‌های مرتبط، حمایت‌های گوناگونی به‌صورت غیرمستقیم تعریف شده‌اند. به‌منظور تشویق موسسات و ایجاد بستر مناسب برای شروع فعالیت‌های بین‌المللی و ابقای نقش پشتیبان برای موسسات مستقر، از مشارکت روابط بین‌الملل پارک استفاده می‌شود و بحث انتشار اخبار و اطلاعات عملکردی، توزیع مستندات و بروشورها، حمایت از حضور در نمایشگاه‌‎ها و توسعه ارتباط با روابط‌عمومی سازمان‌ها و نهادها و... از طریق دفتر روابط‌عمومی پارک صورت می‌پذیرد. برخی از این خدمات عبارتند از:

    همپوشانی و هدایت زمینه‌های کاری شرکت با نیازهای بازار

    پوشش خبری و تبلیغاتی به‌منظور معرفی دستاوردهای واحدهای فناوری

    معرفی شرکت‌های مصرف‌کننده و تولید کننده مرتبط و عقد قرارداد

    طراحی بروشور، پوستر و...

    برگزاری سمینار، کنفرانس، نمایشگاه و کمک به حضور واحدهای فناور در این واحدها

    بازدید از فعالیت‌های پارک‌های داخلی و خارجی جهت آشنایی با دستاوردها

    یافتن سرمایه و جذب اعتبارات خارجی

    درج مشخصات شرکت‌ها و محصولات آنها در نمایشگاه مجازی پارک