نویسنده: روابط عمومی 0 31 تاریخ انتشار : 10 خرداد 1399

فراخوان

"با هدف کاهش ضایعات و فرآوری زائدات بخش کشاورزی استان گلستان"

پارک علم و فناوری گلستان با هدف کاهش ضایعات و فرآوری زائدات بخش کشاورزی استان فراخوان طرح‌های کاربردی برگزار می‌کند.

از کلیه شرکت‌ها، پژوهشگران و اعضای هیات علمی فعال در این حوزه دعوت به عمل می‌آید تا طرح‌های کاربردی خود در زمینه کاهش ضایعات و فرآوری زائدات بخش کشاورزی موجود در استان که دارای توجیه اقتصادی و فنی می‌باشد را جهت بررسی به دبیرخانه پارک علم و فناوری گلستان از طریق آدرس ایمیل Golestanpark@gmail.com ارسال نمایند.

آخرین مهلت ارسال طرح‌ها: یکم تیرماه ۱۳۹۹