نویسنده: روابط عمومی 0 81 تاریخ انتشار : 26 آذر 1398

دی‌ماه امسال؛

جمعی از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجار فناور به کشور ترکیه اعزام می‌شوند

نیمه دی‌ماه امسال یک هیات تجاری-فناوری متشکل از شرکت‌های دانش‌بنیان و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از تجار فناور به کشور ترکیه اعزام خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری گلستان، این سفر با حمایت مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در راس یک هیات علمی، فناوری و تجاری به کشور ترکیه با هدف آشنایی دو کشور با پیشرفتهای علمی و فناورانه صورت خواهد پذیرفت.

هیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری که با هدف معرفی توانمندی‌های خود به این کشور سفر خواهند کرد.

در این سفر نشست‌های دوجانبه میان شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و ترکیه‌ای برگزار خواهد شد و شرکت‌های دانش‌بنیان از مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی کشور ترکیه بازدید و با آخرین دستاوردهای علمی این کشور آشنا خواهند شد.

شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی حضور در کشور ترکیه جهت ثبت‌نام می‌توانند به آدرس اینترنتی www. Tesc.ir مراجعه نمایند.