نویسنده: روابط عمومی 0 567 تاریخ انتشار : 28 شهریور 1398

طی حکمی؛

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور گلستان منصوب شد

طي حكمي از سوي رياست پارك علم و فناوري گلستان، دكتر «سیدمحمد فاطمی» به سمت مدیر مرکز رشد واحدهای فناور گلستان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي پارك علم و فناوري گلستان، دكتر مهدي غفاري طی حکمی « سیدمحمد فاطمی » را به عنوان مدیر مرکز رشد واحدهای فناور گلستان منصوب کرد.

گفتني است، « سیدمحمد فاطمی » داراي مدرك دكتري سیستماتیک گیاهی از دانشگاه نیو انگلند استرالیا و عضو هيئت علمي دانشگاه گلستان مي‌باشد.