}}
تولید بنیان فرارویش هیرکان

مدیر عامل :

رضا سعیدی

زمینه فعالیت:

بومی سازی تولید و ازدیاد تجاری گلهای پیازی با استفاده از تکنولوژی کشت بافت

ایده محوری/محصول:

اهلی سازی تولید و ازدیاد تجاری گونه‌های جنگلی هیرکانی بر پایه تکثیر جنسی و غیرجنسی با هدف پایه‌گذاری و تاسیس بانک ژنی این گونه‌ها

}}
آتین ابر آریا

مدیر عامل :

مهدی اسکندری زاده

زمینه فعالیت:

تشکهای بیمارستانی، کفی و پشتی ولیچر، بالشت طبی خاص

ایده محوری/محصول:

}}
هسته سیدکلاته

مدیر عامل :

پیام سیدکلاته

زمینه فعالیت:

گجت ویدئو لارنگوسکوپ پرتابل

ایده محوری/محصول:

}}
پارس فناور مجید آسیا

مدیر عامل :

مجید نوروزی

زمینه فعالیت:

تبدیل خودروهای بنزینی به الکتریکی

ایده محوری/محصول:

}}
نوین ندای قابوس

مدیر عامل :

محمدرضا دوجی

زمینه فعالیت:

تولید لامپ‌های ال ایی دی اپتومتریست

ایده محوری/محصول: