0 0 تاریخ انتشار : 25 خرداد 1398

ارتباط با کارکنان

شماره تماس مستقيم پارك علم و فناوري گلستان: 7-34534002-017

نمابر: 34534001-017
 

شماره داخلي كاركنان

 

حوزه رياست

 

نام واحد

نام و نام خانوادگي

شماره تماس

دفتر رياست

وحيده آزاديفر

 101

روابط عمومي

سيدمحمود يعقوبي

 103

امور بين‌الملل و حقوقي

ابوالفضل مهاجر

32204721

حراست

نفيسه رستماني

 120

حمایت‌ها و خدمات

فرشته اسماعیلی

121

مركز رشد گرگان

محمد فاطمی

 32204682

نوراله دهقان

 32204682

کارگاه‌های آموزشی و سمینار

مهدیه شقایق

32204721

 

                    

 

حوزه معاونت

 

نام واحد

نام و نام خانوادگي

شماره تماس

معاون فناوري

حامد رضايي

106

رئیس امور اداری و مالی

امید مهدویان 112

امور موسسات و بازاريابي

احمد سعيدي

107

اداره عمراني

 علي حسام

108

امور اداري

مهدی شهبازی

117

امور مالي

سيدحسين ره‌انجام

111

دانیال قرنی

115

کارپردازی

روح‌ا.. زماني

116

امين اموال

عقيل حاجي محمدي

103

مرجع مالكيت فكري(ثبت اختراع)

مژگان بختياروند

09115373032

 

 

 شماره مستقيم كاركنان مركز رشد شرق استان

نام واحد

نام و نام خانوادگي

شماره تماس

رئيس مركز رشد شرق

مجتبی قره‌محمودلو

 017-33345272

كارشناس مركز رشد

محسن ملك‌حسيني

 017-33345271

كارشناس مركز رشد

اصغرصابري

 017-33345271

كارشناس مركز رشد

مهدي سعيدي

 017-33345271