0 0 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

وظایف واحد جذب و پذیرش

  • حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان و گسترش فرهنگ فن آفرینی
  • کمک به شرکت های تازه تأسیس به منظور تجاری سازی نتایج تحقیقات و دانش کاربردی
  • توسعه اقتصاد دانش بنیان
  • کمک به رشد و کسب تجربه و مهارت های لازم برای شروع فعالیت اقتصادی شرکت های نوپا با استقرار در مراکز و همچنین ادامه فعالیت های موفق آنها در جامعه
  • حمایت از توسعه شرکت های کوچک و متوسط فناور و نوآور با هدف توسعه صنایع نوین و کارآفرینی
  • هدایت نظام یافته تحقیقات پژوهشی به سمت کاربردی و تجاری کردن آن ها و تکمیل چرخه دانش تا تولید ثروت
  • ایجاد زمینه برای ارتباط نزدیک بین تولید کنندگان دانش با بازارهای هدف و واحدهای صنعتی
  • کاهش خطرپذیری مؤسسات نوپا از طریق جبران فقدان تجارب مدیریتی و کمبود سرمایه
  • ارائه خدمات و مشاوره¬های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده¬های نو به محصولات و تجاری سازی آنها