0 0 تاریخ انتشار : 25 دی 1397

اهداف استراتژیک

مرکز رشد واحدهای فناور پارك علم و فناوري گلستان از بدو تأسیس، اهداف و سیاست‌های ارزشمندی را دنبال نموده که در زیر به برخی از مهم‌ترین این اهداف اشاره شده است:

۱) ایجاد جاذبه برای شکل‌گیری شرکت‌های خصوصی فناوری با ارائه سرویس‌های مورد نیاز

۲) کاهش ریسک مؤسسات نوبنیاد با کمک به جذب سرمایه‌های اولیه آنها و ارائه مشاوره‌های لازم

۳) بسترسازی جهت تجاری‌کردن دستاوردهای تحقیقاتی

۴) ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

۵)کمک به رونق اقتصاد محلی و منطقه‌ای مبتنی بر فناوری

۶)ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش‌مدار و فناور فعال در زمینه‌های فناوری

۷)تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار

۸)بسترسازی به‌منظور ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب به‌منظور جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در حوزه‌های فناوری

 

مرکز رشد واحدهای فناور پارك علم و فناوري گلستان بر اساس اهداف و سیاست‌های فوق، وظایف و کارکردهایی را برای خود تعریف نموده و تمامی توان خویش را در مسیر تحقق این وظایف و کارکردها به کار گرفته است که در زیر مهمترین آنان ارائه گردیده است:

 

۱)حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به حوزه فعالیت آنها به صورت تصویب اعتبارات تأمین‌کننده خدمات پشتیبانی و تحقیقاتی

۲)تلاش برای فراهم آوردن حمایت‌های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد

۳)ارائه خدمات مشاوره ای مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن

۴)نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارآیی مرکز رشد

۵)نظارت بر فعالیت‌های واحدهای فناوری در تحقق ایده‌محوری آنها

۶)کمک به رشد هسته‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات فناوری